طرح هر پلیس حامی یک یتیم در استان بوشهر اجرا می‌شود

احمد لطفی بعد ازظهر امروز در نشست با فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر با تاکید بر نقش مهم فعالیت‌های اجتماعی در نظم و امنیت اظهار داشت: یکی از مهمترین تشکیلات ایجاد نظم و امنیت در سطح جامعه نیروی انتظامی است که در کنار فعالیت‌های ذاتی خود زمینه ساز فعالیت‌های اجتماعی ماندگاری شده است.

وی، با تاکید بر اهمیت مشارکت با نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت افزود: مردم به خوبی قدر نعمت امنیت را می‌دانند و تلاش می‌کنند که در عرصه تولید امنیت همکاری مناسبی نیز با نیروی انتظامی داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ایتام تحت پوشش این نهاد را افزون بر 12 هزار نفر دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین فعالیت‌های امداد ، کمک به خانواده‌های ایتام و فرزندان محسنین است که از یک شبکه حمایتی 12 هزار نفری در سطح استان برخوردار است.

لطفی خاطرنشان کرد: در این شبکه 12 هزار نفر از نیکوکاران و خیران ، به شکل هدفمند از این ایتام و فرزندان خانواده‌های فاقد سرپرست و بدسرپرست در قالب طرح محسنین در سطح استان بوشهر حمایت می‌کنند.

وی از اجرای طرح هر پلیس حامی یک یتیم خبر داد و گفت: طرح «هر پلیس حامی یک یتیم» به نیروی انتظامی استان بوشهر پیشنهاد شده که بااجرایی شدن آن بخش عمده‌ای از  نشکلات ایتام فاقد حامی برطرف می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: طرح «اکرام ایتام» مختص کودکانی است که پدر خود را از دست داده‌­انددر حالی که طرح «محسنین» مربوط به کودکانی است که یا پدر و مادر از یکدیگر جدا شده و تحت سرپرستی مادرشان هستند و یا آن­که پدرشان در قید حیات است، اما به‌ سبب بیماری قادر به تأمین معاش خانواده نیست.

لطفی عنوان کرد: طرح اکرام ایتام نقش مؤثری در ایجاد آرامش در اقشار ضعیف و همچنین توزیع عدالت در جامعه دارد که نمودهای آن به خوبی دیده می شود.