امام جمعه بوشهر:
دولت نگاه ویژه ای به حوزه سلامت داشته باشد

بوشهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با توجه به اهمیت مقوله سلامت دولت باید نگاه ویژه ای به این بخش داشته باشد.

به گزارش ایرنا، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری روز دوشنبه در دیدار با هیات رئیسه و مدیریت فرهنگی - دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: تدوین نقشه جامع سلامت ملی و استانی برحسب آمار و پس از آن مدیریت اجرایی برای پیشگیری و تعمیق سلامت و ایجاد زیرساخت های مناسب در این حوزه ضروری است.
وی بیان کرد: اگر حوزه سلامت در یک بستر و پیوست فرهنگی نباشد به طور قطع کم نتیجه و بسیاری از کارها نیاز به اعاده خواهد داشت.
صفایی بوشهری افزود:حوزه سلامت به عنوان یکی از مهم ترین رکن های یک نظام از مقوله های حیاتی و استراتژیک جامعه به شمار می رود.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد: با توجه به حجم اعتباراتی که در بخش صنعت حوزه پزشکی، درآمد زایی و اشتغال در این حوزه هزینه می شود اگر خوب مدیریت نشود بخش عظیمی از این اعتبارات صرف رفع اشکال ها می شود.
وی اظهار داشت: در دوره های گوناگون با پیشرفت صنعت، تغییر نوع تغذیه و شرایط اجتماعی همواره با بیماری های نو پیدا روبرو هستیم به همین دلیل باید در عرصه تعمیق و تقویت حوزه سلامت در حوزه های شخصی و اجتماعی برنامه های مدونی وجود داشته باشد.
صفایی بوشهری گفت: با وجود ظرفیت و استعدادهای فراوان موجود در استان بوشهر ولی به دلیل نبود نگاه جامع در برخی زمینه ها پیشرفت های خوبی صورت نگرفته است به همین دلیل داشتن نگاه سند محور و دانایی بنیان منجر به انجام کارهای بزرگ و زیربنایی می شود.