کد خبر: ۶۳۶۷۱۳
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۳ 30 July 2018

 

بوشهر: در سرتاسر پیشینه فردی و عملکردی شخصی که اکنون به عنوان بالاترین مقام سیاسی شهرستان دیلم گمارده شده، نه یک کنش سیاسی بلکه حتی بیان یک جمله که خط و ربط سیاسی او را معلوم کند، دیده نمی شود. آن وقت در میان این همه نیروی لایق، صاحب نظر و صاحب پیشینه روشن سیاسی، حتی در همین استانداری، او با مماشات أقای استاندار، قبای فرمانداری بر تن می کند!

رضا معتمد*

مدتهااست که هیچ میل و رغبتی برای قلم زدن در حوزه سیاست به طور عام و در امورات سیاسی استان به طور خاص ندارم. به دو دلیل: یکی آن که در این فضای عصبانیت و بدبینی نسبت به همه چیز،پناه بردن به ادبیات که علاقه اصلی این جانب است،  برایم آرامش بیشتری در پی دارد و نیز احتمالا ورود به این حوزه هم برای خودم و شاید حتی برای دیگران فایده بخش تر باشد. دیگر آن که احساس می کنم از بد حادثه، زمام امور مردم به دست کسانی افتاده که خیلی هایشان نه چشم و گوش دیدن و شنیدن دارند و نه ارزش و اعتبار آن را که قلم، حتی در نقد و ردشان به زحمت بیفتد.

اما بعضی اوقات، در سپهر سیاسی استان اتفاقاتی روی می دهد که نمی توان به سادگی از کنارشان گذشت حتی اگر تصمیم گرفته باشی دامن از هیاهوی سیاسی برچینی. از جمله همین انتصاب فرماندار دیلم.

بعد از مدتها کشمکش، دیگر تقریبا همگان می دانند که این انتصاب حاصل فشارهای بی وقفه نماینده بوشهر و تسلیم بی قید و شرط استاندار بوشهر است.

من با فرماندار تازه منصوب شده دیلم هیچ خصومت شخصی ندارم. تاکنون با او هیچ گونه رودر رویی شخصی هم نداشته ام اما هر چه بیشتر در پیشینه این فرد غور می کنم، بیشتر قانع می شوم که چنین انتصابی جز بر پایه ملاحظات و مصلحت های شخصی شیخ عبدالحمید خدری و پیرامونیان او نبوده است؛ فردی که ما یک روز بنا به ضرورت سیاسی و با کمی اعتماد به کسوتش، علی رغم همه هشدارها و انذارها از سوی آنها که بهتر می شناختندش، به او اعتماد کردیم و دیگران را نیز دعوت کردیم به او و قول و قرارهایش اعتماد کنند. دیگران را نمی گویم اما من از جانب شخص خودم و نه از طرف هیچ گروه یا جمعی، از اعتماد به چنین شخصی بشدت پشیمانم و عذرخواه انذاردهندگانم؛ نه برای این مورد که برای بسیاری موارد بزرگتر و مهم تر.

در سرتاسر پیشینه فردی و عملکردی شخصی که اکنون به عنوان بالاترین مقام سیاسی یک شهرستان و نماینده عالی یک دولت گمارده شده، نه یک کنش سیاسی بلکه حتی بیان یک جمله که خط و ربط سیاسی او را معلوم کند، دیده نمی شود. آن وقت در میان این همه نیروی لایق، صاحب نظر و صاحب پیشینه روشن سیاسی، حتی در همین حوزه استانداری، او با مماشات أقای استاندار، قبای فرمانداری بر تن می کند و در جایگاه مهم ترین مدیر یک شهرستان می نشیند!

من نمی دانم استانداری که از آغاز انتصابش تاکنون، همواره مدعی بوده که فقط از نیروهای وزارت کشوری در پست های ستادی استانداری استفاده خواهد کرد،توجیهش برای این انتصاب چیست؟آیا فرماندار جدید، نیروی رسمی وزارت کشور است و اگر هست، شایسته تر از او در میان همین نیروهای وزارت کشوری تان نبود؟

اگر فرماندار تازه منصوب شده، در جایگاهی غیر از جایگاه بالاترین مقام  سیاسی یک شهرستان نیز می نشست،  با توجه به ادعاهای همین آقای استاندار که از روز نخست انتصابش، مدام شرط پاکدستی را برای انتصاب مدیرانش مطرح می کرد و نیز مسئولان نظارتی که در موارد جزئی تر مو را از ماست می کشند، چنین انتصابی چندان قابل هضم نبود.

آیا آقای استاندار از اقدام سه چهارماه پیش این فرد در جایگاه سرپرست شهرداری بوشهر برای پیشنهاد پر سر و صدای خرید یک ساختمان متعلق به فردی از نزدیکان خدری، آن هم بالاتر از قیمت کارشناسی معمول به شورا بی خبر بوده است؟ یا آنکه این گونه اقدامات در نظرشان نقض پاکدستی نیست که رضایت داده است چنین شخصی در جایگاه نماینده عالی دولت در یک شهرستان قرار گیرد.

واقعیت آن است که عملکرد استاندار بوشهر در مدت انتصابش ناامید کننده بوده است. چنین انتصابهایی را نیز باید در تداوم اقدامات نومیدساز پیشین نسبت به بهبود اوضاع دانست.

این سیستم مدیریتی ناکارآمد گرفتار آمده در انواع نابسامانی ها و بی تدبیری های مدیریتی و تسلیم پذیری های محض در برابر نماینده ای که تمام هنرش در کنار هیاهوهای توخالی و تبلیغاتی و عوام فریبانه، دلخوش کردن به همین مشغولیت های حقیر و مبتنی بر منافع فردی بوده، همچون یک بیماری مسری به جان اعتماد و اعتقاد مردمی افتاده است که روزی امیدوار به تدبیرهای این دولت و کارگزارانش به میدان آمدند و حاصل به میدان آمدنشان سربرآوردن افرادی چون گراوند و خدری و همانندان آنها بوده است.

در چنین وضعیتی، اقداماتی این چنین که پشت کردن آشکار به خواست و اعتماد مردم است، فقط ناظران را به یک نتیجه می رساند:قطعیت مرگ امید و اعتماد مردم بی تردید مردم آتش افکندن در خرمن امید و اعتمادشان را فراموش نخواهند کرد. خواه به دست شیخ خدری باشد،خواه گراوند،خواه هر مدیر ناکارآمد دیگری که نشسته بر شاخ بن می برند.

*مدیرمسئول هفته نامه و پایگاه خبری پیغام

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار